PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : แนะนำโครงการ “สินเชื่อ ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ”SunAsset
November 5th, 2013, 15:09
ขออนุญาตแนะนำ เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนคนไทยในต่างแดนที่ต้องการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยในไทยนะคะ

วันนี้คนไทยในต่างแดนจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในไทยได้ง่ายขึ้น ด้วยโครงการ “สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ” ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ Sun Asset จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เสนอเกณฑ์เงินกู้พิเศษสำหรับช่วยเหลือคนไทยไกลบ้านโดยเฉพาะ พร้อมให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ แม้ผู้กู้ไม่มีหลักฐานทางการเงินในประเทศไทยหรือไม่มีผู้กู้ร่วมในไทยก็สามารถขอรับการพิจารณาได้

ทางโครงการยินดีรับพิจารณาสินเชื่อเพื่อเพื่อนๆคนไทยในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมบ้าน
2. ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน/อาคารพาณิชย์
3. ซื้อคอนโด
4. ไถ่ถอน/จำนอง จากธนาคารอื่น
5. ชำระหนี้
6. ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
7. สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น ห้องพักให้เช่า

ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://www.facebook.com/homeloanforthai
http://www.ghbank.co.th/th/services_loan_detail.php?cms_id=54&cms_cate_id=5&parent=services_loan.php%3Fcms_cate_id%3D5


1109