PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ข่าวดี…สำหรับ “ค น ไ ท ย ในต่างประเทศ ที่ต้องการมีบ้านสักหลังที่เมืองไทย”assets
June 16th, 2014, 17:33
คนไทยในต่างประเทศ ที่ต้องการมีบ้านสักหลังที่เมืองไทย โครงการ “บ้านและสินเชื่อ เพื่อคนไทยในต่างประเทศ” สามารถให้คำปรึกษาคุณได้ค่ะ

โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้คนไทยที่ทำงานหรือแต่งงานกับชาวต่างชาติ ได้มีที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองหรือครอบครัวที่เมืองไทย โดยบริษัท Sun Assets International รับให้คำปรึกษาและให้บริการด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

โดยมีบริการแบบครบวงจรทั้งด้าน บริการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการขอสินเชื่อ ช่วยเหลือจัดหาโครงการที่น่าเชื่อถือ ที่ตรงตามความต้องการ ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการด้านเอกสารนิติกรรมทุกประเภท และบริการธุรกรรมทางการเงิน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook Fanpage “โครงการบ้านและสินเชื่อ เพื่อคนไทยในต่างประเทศ” (https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/1484564981774927?ref=hl)

1789