Recent Blogs Posts

 1. SLEEP CALCULATOR โปรแกรมคำนวณเวลานอน

  SLEEP CALCULATOR โปรแกรมคำนวณเวลานอน
  กฎการนอน 90 นาทีทำงานยังไง?
  การวิจัยออกมาแล้วว่า คนเราจะมี cycle ของการหลับเป็นรอบ ๆ (หลับลึก - หลับตื้น) ซึ่งในแต่ละ cycle หรือแต่ในละรอบ กินเวลา 90 นาที การที่เรานอนหลับและตื่นขึ้นในช่วงของการหลับลึก ...
  หัวข้อ
  Uncategorized