Uncategorized

Entries with no category

 1. ทำเลทองที่ใครหลายคนมองข้ามกับบ้านแถวบางนา-ตราด

  “บางนา-ตราด” อีกหนึ่งย่านที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา จากทำเลชานเมืองที่แสนธรรมดากับการเดินทางที่ยากลำบาก ทำให้ในอดีตบางนา-ตราด ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยสักเท่าไหร่ ด้วยสภาพแวดล้อมรอบด้านที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาเท่าที่ควร

  ชื่อ: MK23.jpg
ครั้ง: 22
ขนาด: 215.4 กิโลไบต์
  ขอบคุณรูปจาก www.mk.co.th

  แต่ในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งทำเลทอง ...
  ไฟล์ภาพขนาดย่อ ไฟล์แนบ
 2. เพราะเหตุใด? การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  การพัฒนาบุคลากรถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่างๆในองค์กร และยังเป็นการยกระดับให้บุคลากรของเรานั่นมีมาตรฐานยิ่งขึ้น วิธีการพัฒนาบุคลากรทำได้ด้วยการจัดอบรม, สัมมนาตามสถานที่ต่างๆรวมถึงการส่งไปดูงานที่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรของเรานำความรู้มาแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนำไปพัฒนาให้องค์กรก้าวหน้าไปพร้อมกับตัวบุคลากรอีกด้วย

  ชื่อ: images.jpg
ครั้ง: 21
ขนาด: 13.0 กิโลไบต์

  การพัฒนาบุคลากรเห็นได้ชัดจากการเจริญเติบโตขององค์กรที่มีบุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อน ...
  หัวข้อ
  Uncategorized