houseidea

รีวิวรับสร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ

Rate this Entry
รีวิวจากลูกค้าผู้ใช้บริการปลูกสร้างบ้านจริง กับบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ ซึ่งเป็นแบบบ้าน 2 ชั้น โดยเลือกแบบบ้านจากแบบมาตรฐานของบริษัทรับสร้างบ้านบางกอกเฮาส์ฯ

รายละเอียดตัวบ้าน
พื้นที่ใช้สอย: 358 ตารางเมตร
พื้นที่ที่ดิน: 81 ตารางวา
ขนาดตัวบ้าน: - เมตร
ขนาดที่ดิน: 21.00 x 15.50 เมตร
ห้องนอนชั้นบน: 3 ห้อง
ห้องนอนชั้นล่าง: 2 ห้อง
ห้องน้ำชั้นบน: 3 ห้อง
ห้องน้ำชั้นล่าง: 2 ห้อง

ซึ่งหากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ รับสร้างบ้าน / บริษัทรับสร้างบ้าน

https://youtu.be/YBE3WSn7Q04

Comments