tanyaporn

ยิปรอค ร่วมสนับสนุนโครงการ "แต้มขันปันน้อง ครั้งที่ 17"

Rate this Entry
ชื่อ:  CSR-Gyproc & Thai Post_resize.jpg
ครั้ง: 94
ขนาด:  118.2 กิโลไบต์

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) นำโดย ชัญญา ช่วยชูเชิด (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด และ และณุชรัศมิ์ วุฒิสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้างานฝ่ายสื่อสารการตลาด ร่วมสนับสนุนแผ่นยิปซัมใน “โครงการแต้มขันปันน้อง ครั้งที่ 17” เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูในพื้นที่ห่างไกลให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคมของยิปรอค ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ป้ายกำกับ: gyproc, gypsum เพิ่ม / แก้ไข ป้ายกำกับ
หัวข้อ
Uncategorized

Comments