Laos_Inter

บ้านต้นธาร_ยุติธรรม ณ สุรินทร์ 5 ครับผม

Rate this Entry
***11/03/57 พิธีลงเสาเอก ทำพิธีแบบเรียบง่าย เป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากมาย โดยการนิมนต์พระอาจารย์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ มาเป็นองค์ประกอบพิธีลงเสาเอก โดยมีญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเข้าร่วมพิธี เรียบร้อยครับสำหรับพิธีลงเสาเอก ต่อไปเข้าสู่การดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนแล้วละครับผม
ไฟล์ภาพขนาดย่อ ไฟล์แนบรูปภาพ        
ป้ายกำกับ: ไม่มี เพิ่ม / แก้ไข ป้ายกำกับ
หัวข้อ
รีวิวบ้าน

Comments