ไม่พบข้อมูลใดๆ
About Champy

ข้อมูลทั่วไป

ลายเซ็นต์


สิ่งที่ควรปฏิบัติมากที่สุดและจำเป็นที่สุดคือการรู็จักอดกลั้น การให้อภัย ความอดทน การงดเว้นจากการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน การถือสัจจะ ความจริงใจ ความสมถะสันโดษ ความซื่อตรง ความเป็นอิสระ การไม่ตกอยู่กับความโกรธแค้น การมีเมตตากรุณามนุษย์คนไหนที่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วละก้อจะไม่มีวันตกเป็นทาสของการมีชีวิต ตรงกันข้ามกลับจะเป็นอิสระ

Statistics


โพสต์ทั้งหมด
โพสต์ทั้งหมด
2
โพสต์ต่อวัน
0.00
General Information
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อ
October 1st, 2013 16:17
สมัครเมื่อ
August 25th, 2013
การแน่ะนำ
0