ตอนที่สร้างบ้านใหม่เราเลือกจาก
1. นั่งจริง คือลองไปนั่งดูเลย
2. ดีไซน์
3. ราคา (สำหรับเราราคาไม่ใช่สิ่งสำคัญถ้าแลกกับความสะดวกสบาย)