ถึงเวลาปรับปรุงห้องน้ำใหม่ซักที. หลังจากใช้งานมาจนคุ้ม20กว่าปี. เริ่มจากหาแบบห้องน้ำที่ถูกใจตั้งงบประมาณคร่าวๆๆไว้ ประมาณ30,000กว่าบาท. ติดต่อช่างทำห้องน้ำ ซึ่งได้ช่างวิทย์...