คนไทยในต่างประเทศ ที่ต้องการมีบ้านสักหลังที่เมืองไทย โครงการ “บ้านและสินเชื่อ เพื่อคนไทยในต่างประเทศ” สามารถให้คำปรึกษาคุณได้ค่ะ

...