ขออนุญาตแนะนำ เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนคนไทยในต่างแดนที่ต้องการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยในไทยนะคะ

วันนี้คนไทยในต่างแดนจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในไทยได้ง่ายขึ้น ด้วยโครงการ...