สอบถามครับถ้ามันกันความร้อนเข้า มันก็กันความเย็นด้วยเช่นกัน แล้วถ้าผมต้องการให้ห้องเย็นโดยไม่เปิดแอร์ ทำได้อย่างเดียวคือรับลมจากภายนอนใช่ไม๊ครับ