้อันนี้เป็นบทความจากกะปุกในการเลือกสีทาบ้าน เอามาฝากทุกๆคนค่ะ

การจะเลือก "สีทาบ้าน" ใคร ๆ ก็ต้องเลือกสีตามที่ตัวเองชอบ แต่....จะเลือกตามความชอบอย่างเดียวไม่ได้ ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศของเมืองไทยด้วย...