บ้านหนึ่งหลังที่มีสวนอยู่รอบบ้านกินพื้นที่กว่าครึ่งของบ้านทั้งหมด เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเจ้าของบ้านรักธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจจริงๆ และจากการได้เดินชมโดยรอบแล้ว...