อาชีพค้าขายสินค้าออนไลน์นั้น ทางธนาคารมองว่าเป็นอาชีพอิสระ รายได้ไม่มั่นคง จะปล่อยกู้ทั้งทีเลยยากกว่าอาชีพที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำ คล้ายๆ กับกลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์ จะแตกต่างก็ตรงที่ต้องเตรียมเอกสารสำคัญๆ ค่อนข้างเยอะนั่นเอง

มาดูกันว่าหากจะขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ของกลุ่มอาชีพนี้จะเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และทำอย่างไรให้กู้ซื้อบ้านได้ผ่านฉลุย!

เริ่มด้วยประการแรก ไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านก็ตาม จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า) เพื่อให้รู้รายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ทำให้มีเอกสารหลักฐานมาแสดงให้ธนาคารเห็นและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นหลักปัจจัยสำคัญที่ทางธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ประการต่อมา จะต้องมีเงินในบัญชีหมุนเวียนหรือมียอดเงินเข้าออกในบัญชีแต่ละเดือนอย่างสม่ำเสมอ ส่วนวงเงินให้กู้นั้นทางธนาคารจะพิจารณาตามสัดส่วนและเกณฑ์ปกติของแต่ละแบงก์

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบและเป็นสิ่งที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาในการยื่นกู้ ประกอบด้วย - รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ทุกธนาคาร)

- ใบปริ๊นต์หน้าเว็บไซต์และหน้าแฟนเพจนำมายื่นให้หมดครบถ้วน
- ปริ๊นต์หน้าเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางธนาคารจะยอมพิจารณาสินเชื่อที่ยื่นขอไปให้ได้ง่ายขึ้น
- รูปถ่ายสต็อกสินค้า รูปถ่ายหน้าร้าน รูปถ่ายกล่อง ปณ.ที่ส่งให้ลูกค้า
- ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า *สำคัญมาก* ต้องสอบถามให้ดีก่อนยื่นกู้แต่ละแบงก์ว่าใช้จำนวนมากน้อยแค่ไหน บางสถาบันการเงินใช้แค่ใบเดียว บางสถาบันทางเงินใช้แบบย้อนหลัง 4 เดือน
- ใบสั่งซื้อของต่างๆ ควรปริ๊นต์เก็บเอาไว้ทุกใบ หรือถ่ายเอกสารให้แบงก์ด้วย

เอกสารต่างๆ เหล่านี้บรรดาพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ควรตระเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะยื่นกู้ เพราะมิฉะนั้นจะเสียเวลาในการจัดส่งเอกสารเมื่อธนาคารร้องขอ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะกู้ผ่านหรือไม่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ความสามารถในการชำระหนี้เป็นหลัก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณของสถาบันการเงินแต่ละแห่งด้วย