องค์ประกอบของราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบปกติธรรมดาจะประกอบด้วยค่าวัสดุเป็นหลักประมาณ 70% ส่วนที่เหลือประมาณ 30% จะเป็นค่าแรงงาน ส่วนการประเมินราคาค่าก่อสร้างโดยทั่วไปจะประมาณการด้วยค่าตัวเลขงบประมาณต่อพื้นที่ใช้สอย เช่น ต้องการสร้างบ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม. ค่าก่อสร้างอย่างประมาณ คือ 15,000 บาท/ ตร.ม. ดังนั้นต้องเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 1.8 ล้านบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ราคาค่าก่อสร้างของบ้านแต่ละหลังย่อมไม่เท่ากัน ขึ้นกับการกำหนดใช้วัสดุ แม้ว่าจะเป็นบ้านแบบเดียวกันแต่เลือกใช้วัสดุแตกต่างกัน เช่น บ้านหนึ่งเป็นพื้นไม้ปาร์เกต์ อีกบ้านเป็นพื้นไม้มะค่า ต้นทุนก็ไม่เท่ากันแล้ว อย่างหลังจะสูงกว่าเพราะไม้มะค่าแพงกว่าไม้ปาร์เกต์

ตัวอย่างประมาณการค่าก่อสร้าง

* พื้นที่ใช้สอย 325 ตร.ม.
* ระยะเวลาก่อสร้างเมื่อ 4 ปีก่อน
* วัสดุระดับปานกลาง
* เฉลี่ยค่าก่อสร้างประมาณ 15,000 บาท/ ตร.ม.

จากตารางจะเห็นว่าราคางานโครงสร้างจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของราคางาน และราคาค่าแรงประมาณ 30% ของค่าวัสดุ (ประมาณ 1 ล้าน/ 3 ล้าน) บางรายการค่าแรงอาจจะสูงกว่าค่าวัสดุ และบางรายการไม่ได้มีค่าแรง เช่น งานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการคิดราคาแบบเป็นจุด ค่าแรงจึงรวมอยู่ในค่าวัสดุ (ไม่รวมดวงโคม)

ดังนั้นเรื่องราคาค่าก่อสร้างจึงเป็นเรื่องซับซ้อนพอสมควรตารางราคาเป็นกรอบสำหรับการทำสัญญา เพราะเมื่อก่อสร้างจริงมักจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของบ้านอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในปัจจุบันจึงทำการสร้างบ้านจนเสร็จก่อนขาย ก็เพื่อตัดปัญหาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขณะทำงาน ซึ่งจะทำให้งานล่าช้าและเกิดค่าใช้จ่ายมาก

หากใครกำลังจะซ่อมแซมบ้าน หรือต่อเติมบ้าน อาทิเช่น ทาสี ประปา เราก็มีตารางให้เช็คราคามาให้ได้ดูกันครับ คลิกที่นี่