ชื่อ:  2013_9_11_14_18_16.jpeg
ครั้ง: 243
ขนาด:  77.9 กิโลไบต์

ชื่อ:  2013_9_11_14_18_54.jpg
ครั้ง: 124
ขนาด:  21.6 กิโลไบต์

ชื่อ:  2013_9_11_14_19_3.jpeg
ครั้ง: 127
ขนาด:  198.7 กิโลไบต์

ชื่อ:  2013_9_11_14_19_10.jpeg
ครั้ง: 144
ขนาด:  236.8 กิโลไบต์

ชื่อ:  2013_9_11_14_19_44.jpg
ครั้ง: 124
ขนาด:  29.6 กิโลไบต์

ดูวิธีทำได้ที่นี่ http://www.home.co.th/hometips/decoration/detail/54499