าก‘เฟิร์น’ คืองานศิลปะชิ้นเอกที่รังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ ‘Fern Paradise’ แห่งนี้เปรียบเสมือนแกลเลอรี่ขนาดใหญ่อันสวยงามราวกับสรวงสวรรค์บนดิน ตั้งแต่ก้าวแรกใน Fern Paradise หรือบ้านสวนสันทราย เราสัมผัสได้ถึงความรักและความหลงใหลในพันธุ์ไม้เก่าแก่ของโลกชนิดนี้ของ ดร.นิวัตร ตันตยานุสรณ์ สถาปนิกผู้แปรเปลี่ยนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ในอำเภอสันทรายให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักเฟิร์น

‘เฟิร์น’ ถือเป็นพืชที่มีมากกว่าหนึ่งหมื่นสายพันธุ์ ดร.นิวัตรรวบรวมพันธุ์หายากไว้ที่นี่ถึง 300 ชนิด มีทั้งต้นที่เพาะปลูกเองและต้นที่ขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ว่าประเภทเฟิร์นต้น เฟิร์นคลุมดิน เฟิร์นอิงอาศัย เฟิร์นน้ำ ซึ่งทุกต้นล้วนได้รับการดูแลรักษาให้สมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุด รวมทั้งกระจายการปลูกเลี้ยงออกสู่สังคม

ชื่อ: 2013_4_18_11_47_17.jpg
ครั้ง: 1652
ขนาด: 298.0 กิโลไบต์

ชื่อ: 2013_4_18_11_47_22.jpg
ครั้ง: 524
ขนาด: 181.1 กิโลไบต์

ชื่อ: 2013_4_18_11_47_28.jpg
ครั้ง: 763
ขนาด: 437.0 กิโลไบต์

ชื่อ: 2013_4_18_11_47_34.jpg
ครั้ง: 645
ขนาด: 407.3 กิโลไบต์

ชื่อ: 2013_4_18_11_47_41.jpg
ครั้ง: 407
ขนาด: 405.7 กิโลไบต์

ชื่อ: 2013_4_18_11_47_46.jpg
ครั้ง: 552
ขนาด: 331.5 กิโลไบต์

ซื้อบ้าน-ขายบ้าน-ตกแต่ง-ฮวงจุ้ย-ข้อแนะนำการซื้อบ้านใหม่,มือสอง-รีวิวคอนโด www.home.co.th