ไม้มงคลที่เชื่อกันมีหลายชนิด แต่ที่คนโบราณเชื่อจริงว่าเป็นไม้มงคล 9 ชนิด ได้แก่ ราชพฤกษ์, กัลปพฤกษ์, ทองหลางลาย, ไผ่สีสุก, กันเกรา, ทรงบาดาล, สัก, พะยูง และขนุน

ชื่อ: 2012_8_7_14_9_58.jpg
ครั้ง: 1739
ขนาด: 135.3 กิโลไบต์

ชื่อ: 2012_8_7_14_14_39.jpg
ครั้ง: 1384
ขนาด: 219.5 กิโลไบต์

ชื่อ: 2012_8_7_14_10_16.jpg
ครั้ง: 844
ขนาด: 227.9 กิโลไบต์

ชื่อ: 2012_8_7_14_9_44.jpg
ครั้ง: 725
ขนาด: 174.5 กิโลไบต์

ชื่อ: 2012_8_7_14_10_56.jpg
ครั้ง: 986
ขนาด: 209.0 กิโลไบต์

ชื่อ: 2012_8_7_14_11_12.jpg
ครั้ง: 1331
ขนาด: 141.4 กิโลไบต์

ชื่อ: 2012_8_7_14_9_4.jpg
ครั้ง: 814
ขนาด: 153.8 กิโลไบต์

อ่านความหมายทั้งหมดได้ที่นี่ http://www.home.co.th