แนวโน้มปัจจุบันของบ้านในเขตเมืองคือพื้นที่ทุกตารางนิ้วมีค่ามหาศาล บ้านหลายหลังให้ความสำคัญกับการใช้สอยพื้นที่ภายในมาก จนแทบจะไม่มีที่ให้สำหรับสวนภายนอก เหลือเพียงแค่พื้นที่จำกัดเป็นที่แคบๆ โดยรอบถูกทิ้งให้ว่างเปล่าเป็นทางเดิน หรือปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาบังสายตาเท่านั้น ที่มา: www.home.co.th

ชื่อ: 2011_5_4_13_32_18.jpg
ครั้ง: 1534
ขนาด: 33.5 กิโลไบต์

ชื่อ: 2011_5_4_13_32_25.jpg
ครั้ง: 2155
ขนาด: 63.4 กิโลไบต์

ชื่อ: 2011_5_4_13_32_30.jpg
ครั้ง: 1474
ขนาด: 76.8 กิโลไบต์

ชื่อ: 2011_5_4_13_32_35.jpg
ครั้ง: 1372
ขนาด: 71.7 กิโลไบต์

ชื่อ: 2011_5_4_13_32_39.jpg
ครั้ง: 2132
ขนาด: 82.5 กิโลไบต์

ชื่อ: 2011_5_4_13_32_43.jpg
ครั้ง: 1372
ขนาด: 72.9 กิโลไบต์

ชื่อ: 2011_5_4_13_32_48.jpg
ครั้ง: 1360
ขนาด: 73.2 กิโลไบต์