ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของสวนสวยภายในพื้นที่โรงแรม Swissotel Nai Lert Park พื้นที่จัดการประกวดถูกจัดวางกระจายตัวสอดแทรกอยู่บริเวณสวนเดิมของโรงแรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งจากกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มนิสิตนักศึกษา ถูกจัดแสดงภายในพื้นที่จำกัดที่กำหนดให้เพียง 3x3 เมตร หลายต่อหลายชิ้นแม้จะแตกต่างกันออกไปด้วยแนวคิดและรูปแบบ แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นภาพรวมที่เหมือนกัน คือการได้แสดงออกถึงความคิดและจินตนาการในการประยุกต์ใช้วัสดุหรือพืชพื้นถิ่นที่เราคุ้นเคยในวิถีชีวิต ทั้งไม้ใหญ่ ไม้เล็ก ไม้น้ำ ตลอดจนสมุนไพรนานาชนิดที่สามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารหรือเป็นยาได้ แตกต่างจากรูปแบบสวนสวยโดยทั่วไปที่ใช้พันธุ์พืชตามความนิยมของตลาด และให้ประโยชน์ได้เพียงร่มเงาหรือความงามเพียงอย่างเดียว ที่มา: ซื้อบ้าน-ขายบ้าน-ตกแต่ง-ฮวงจุ้ย-ข้อแนะนำการซื้อบ้านใหม่,มือสอง-รีวิวคอนโด www.home.co.th

ชื่อ: 2010_12_28_10_10_19.jpg
ครั้ง: 109
ขนาด: 43.6 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_10_58.jpg
ครั้ง: 109
ขนาด: 153.6 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_11_26.jpg
ครั้ง: 103
ขนาด: 153.0 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_11_42.jpg
ครั้ง: 105
ขนาด: 52.0 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_11_59.jpg
ครั้ง: 110
ขนาด: 148.7 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_12_11.jpg
ครั้ง: 106
ขนาด: 60.8 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_12_23.jpg
ครั้ง: 104
ขนาด: 136.9 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_12_34.jpg
ครั้ง: 107
ขนาด: 61.5 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_12_54.jpg
ครั้ง: 105
ขนาด: 124.2 กิโลไบต์