จะเป็นไปได้ไหมที่จะนั่งพักผ่อนโดยปราศจากเครื่องปรับอากาศ ลองหันมาสูดอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ ใบหญ้า รู้สึกได้ถึงความสดชื่น ผ่อนคลาย และสัมผัสธรรมชาติได้อย่างแท้จริง… http://www.home.co.th/hometips/decoration/detail/54021

ชื่อ:  2012_8_22_13_7_14.jpg
ครั้ง: 166
ขนาด:  4.8 กิโลไบต์

ชื่อ:  2012_8_22_13_7_41.jpg
ครั้ง: 162
ขนาด:  4.1 กิโลไบต์

ชื่อ:  2012_8_22_13_11_29.jpg
ครั้ง: 167
ขนาด:  4.3 กิโลไบต์

ชื่อ:  2012_8_22_13_14_55.jpg
ครั้ง: 163
ขนาด:  4.1 กิโลไบต์

ชื่อ:  2012_8_22_13_20_57.jpg
ครั้ง: 163
ขนาด:  4.3 กิโลไบต์