ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของสวนสวยภายในพื้นที่โรงแรม Swissotel Nai Lert Park พื้นที่จัดการประกวดถูกจัดวางกระจายตัวสอดแทรกอยู่บริเวณสวนเดิมของโรงแรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งจากกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มนิสิตนักศึกษา ถูกจัดแสดงภายในพื้นที่จำกัดที่กำหนดให้เพียง 3x3 เมตร หลายต่อหลายชิ้นแม้จะแตกต่างกันออกไปด้วยแนวคิดและรูปแบบ แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นภาพรวมที่เหมือนกัน คือการได้แสดงออกถึงความคิดและจินตนาการในการประยุกต์ใช้วัสดุหรือพืชพื้นถิ่นที่เราคุ้นเคยในวิถีชีวิต ทั้งไม้ใหญ่ ไม้เล็ก ไม้น้ำ ตลอดจนสมุนไพรนานาชนิดที่สามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารหรือเป็นยาได้ แตกต่างจากรูปแบบสวนสวยโดยทั่วไปที่ใช้พันธุ์พืชตามความนิยมของตลาด และให้ประโยชน์ได้เพียงร่มเงาหรือความงามเพียงอย่างเดียว ซื้อบ้าน-ขายบ้าน-ตกแต่ง-ฮวงจุ้ย-ข้อแนะนำการซื้อบ้านใหม่,มือสอง-รีวิวคอนโด home

ชื่อ: 2010_12_28_10_10_19.jpg
ครั้ง: 153
ขนาด: 43.6 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_10_58.jpg
ครั้ง: 158
ขนาด: 153.6 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_11_26.jpg
ครั้ง: 149
ขนาด: 153.0 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_11_42.jpg
ครั้ง: 151
ขนาด: 52.0 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_11_59.jpg
ครั้ง: 146
ขนาด: 148.7 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_12_11.jpg
ครั้ง: 148
ขนาด: 60.8 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_12_23.jpg
ครั้ง: 147
ขนาด: 136.9 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_12_34.jpg
ครั้ง: 143
ขนาด: 61.5 กิโลไบต์

ชื่อ: 2010_12_28_10_12_54.jpg
ครั้ง: 146
ขนาด: 124.2 กิโลไบต์